1. Bujinkan er kun åben for de som samtykker med og opretholder Bujinkan's retningslinier. De der ikke gør dette kan ikke deltage i Bujinkan. Præcisseret: Kun de som har læst og er enige med disse retningslinier skal have lov at deltage.
  2. Kun de personer, som kan udvise sand tålmodighed, selvkontrol og dedikation skal have lov at deltage. En lægeundersøgelse er nødvendig. Specielt skal fremhæves at personer med mentale sygdomme, personer, som er afhængige af narkotika eller personer, som er mentalt ustabile skal ikke have lov at deltage. Nødvendigheden af en lægeudtalelse vedrører personer, som kan være til fare for andre, f.eks. personer med infektionssygdomme, personer med klinisk anormale personligheder eller fysiske skavanker og personer med mangel på selvkontrol.
  3. Personer med uren straffeattest skal afvises. Personer, der laver ballade, personer, der begår kriminalitet og dem, der bor i Japan og bryder Japans love skal afvises.
  4. De, der ikke opretholder Bujinkan's retningslinier, enten som medlem af Bujinkan eller af det øvrige samfund, ved ulovlige eller forkastelige handlinger skal udvises. Indtil nu har Bujinkan været åben for et stort antal mennesker, som er kommet til Japan. Blandt disse personer har der uheldigvis været nogle, der har optrådt voldeligt i beruset tilstand, mentalt syge personer og uromagere, som kun har tænkt på sig selv, og derved ikke har indset hvordan deres handlinger har haft uheldig indflydelse på andre. Gennem deres handling har disse personer forkastet det traditionelle oprigtige hjerte i Bujinkan. Fra i dag skal alle sådanne personer udelukkes fra Bujinkan.
  5. Hvad angår uheld og skader opstået under træning (både i og udenfor dojo'en), bør man ikke skabe problemer for Bujinkan. Dette er et MEGET vigtigt punkt. Personer, som er ikke er villige til at tage personligt ansvar for skader og uheld opstået i forbindelse med Bujinkan-træning kan ikke blive medlemmer og træne i dojo'en. For at undgå misforståelser: Bujinkan skal ikke holdes til ansvar overfor nogen som helst skade eller uheld opstået på baggrund af træning, uanset skadesstedet.
  6. Alle, der praktiserer i Bujinkan skal have et årligt medlemskort. Dette kort skal ikke blot bevare Bujinkan-medlemmernes ære, men indikerer at du er en del af et større hele - hvor medlemmerne mødes med krigerhjerter for at forbedre sig selv gennem træning og venskab. Det fremhæver æren af kriger-virksomhed og indeholder både loyalitet og næstekærlighed.
  7. Bujinkan-traditionen anerkender naturen og det universelle i al menneskelig liv og er bevidst om det der flyder naturligt mellem de to dele:
    • "Det hemmelige princip i Taijutsu er at kende grundlaget for fred.
    • At studere er vejen til det urokkelige hjerte (fudoshin)."

På det seneste er Bujinkan for alvor blevet international. Såvel som der eksisterer forskellige tidszoner eksisterer der også diverse tabuer blandt verdens mennesker og nationer. Vi skal respektere hinanden og ihærdigt forsøge at undgå sådanne tabuer. Vi må først og fremmest holde os krigerens hjerte for øje og arbejde sammen for at forbedre os selv og Bujinkan.

De der ikke opretholder de ovenfornævnte retningslinier skal udvises fra Bujinkan.

Masaaki Hatsumi - Soke